Bahagian Pengurusan Arkib dan Muzium
Selamat Datang ke Laman Web Bahagian Arkib dan Muzium Universiti Teknologi MARA

 

 

Meningkatkan Kualiti Kawalan Keselamatan Perlindungan Di Jabatan-Jabatan Kerajaan

Adalah penting semua Ketua Jabatan memberi perhatian yang berat kepada soal keselamatan di jabatan mereka.

Ketua-ketua Jabatan adalah bertangungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan pejabat mereka sebagaimana yang termaktub di bawah perenggan 16, Arahan Keselamatan yang menyatakan bahawa setiap Ketua Jabatan adalah bertangungjawab sepenuhnya menganai keselamatan dan Jabatannya. Beliau hendaklah mengambil langkah supaya perkara terperingkat di Jabatannya dikwal dengan sempurna pada setiap masa. Disamping itu beliau juga adalah bertangungjawab menentukan supaya laporan keselamatan dikemukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan apabila dikehendaki
.

Keselamatan Dokumen
Dokumen maklumat dan bahan rahsia rasmi hendaklah diberi kawalan keselamatn secara :

  •  

Menubuhkan Pendaftaran Rahsia bagi mengurus penerimaan pemprosessan, penyimpanan, penghantar, pelepasan dan pemusnahan.

  •  

Membuat pengelasan mengikut tafsiran Rahsia Besar, Rahsia. Sulit atau Terhad.

  •  
Membuat pengelasan semula.
  •  

Mendapat kebenaran Ketua Jabatan jika membawa dokumen Rahsia Besar,  Rahsia, Sulit Atau Terhad keluar pejabat selain daripada tujuan urusan rasmi kerajaan waktu pejabat.

  •  

Dokumen-dokumen keselamatan dan bernilai ditetapkan dengan elemen dan ciri keselamatan mengikut keperluan dan bersesuaian sebagai yang tersebut dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 24 Tahun 1986

   

Keselamatan Peribadi
Perkara-perkara yang boleh memastikan kawalan keselamatan peribadi terjamin termasuklah :

  •  

Menentukan bahawa seseorang dalam Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Sokongan (Bekas Kumpulan B) yang telah lulus tapisan keselamatan sahaja dilantik dalam perkhidmatan kerajaan sebagaimana yang ditetapkan oleh surat JPA SULIT 376/Bhg. 10/5 bertarikh 2 Mei 1979 atau seseorang yang menyandang perkhidmatan yang mana membolehkan ia melibatkan diri dalam urusan rahsia rasmi menepati perenggan 80, Arahan Keselamatan.

  •  

Memberi kesedaran keselamatan menerusi kursus dan ceramah di kalangan pegawai dan kakitangan dari semasa ke semasa.

  •  
Membuat perakuan di bawah Akta Rahsia Rasmi untuk ditandatangani oleh penjawat awam semasa berkhidmat dan apabila meninggalkan perkhidmatan mengikut borang diLampiran ‘D’ dan ‘E’ Arahan Keselamatan.
  •  

Membuat penyelengaraan, mengemaskini dan mengemukakan senarai fail dan Pemegang Jawatan Keselamatan Berjadual kepada Pejabat Keselamatan Kerajaan untuk pengawasan dan rekod sebagaimana yang tersebut di dalam perenggan 84, Arahan Keselamatan

 

 

 

PERINGKAT-PERINGKAT KESELAMATAN
(Tanda Peringkat, Definasi dan Contoh)

PERINGKAT 
(1)       RAHSIA BESAR (PERSENDIRIAN)

DEFINASI 
MENYEBABKAN KEROSAKKAN YANG AMAT BESAR KEPADA MALAYSIA

 CONTOH 

(a)        Kertas-kertas Jemaah Menteri yang sangat penting mengenai dasar utama  kerajaan berkaitan dengan perkara politik atau ekonomi. 

(b)        Maklumat yang sangat penting mengenai perancangan gerakan dan penempatan barisan peperangan ankatan Tentera jika berlaku peperangan. 

(c)        Surat-menyurat dengan kerajaan negara asing mengenai aspek perdagangan dan pertahanan yang sangat penting.

 PERINGKAT
(2)   RAHSIA (PERSENDIRIAN)

 

DEFINASI

MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN NEGARA MENYEBABKAN KEROSAKAN BESAR KEPADA KEPENTINGAN DAN MARTABAT MALAYSIA  ATAU MEMBERI KEUNTUNGAN KEPADA SESEBUAH KUASA ASING

 CONTOH

(a)        Arahan-arahan penting untuk perwakilan-perwakilan Malaysia yang membuat perundingan dengan negara asing 

(b)        Maklumat-maklumat penting mengenai pemasangan-pemasangan Tentera. 

(c)        Maklumat-maklumat penting mengenai pertubuhan-pertubuhan subversif dan kegiatan-kegiatannya. 

(d)        Surat-menyurat antara jabatan mengenai perkara-perkara dasar yang penting.

 

PERINGKAT
(3)       SULIT (PERSENDIRIAN)

 DEFINASI
MEMUDARATKAN KEPENTINGAN / MARTABAT MALAYSIA/ KEGIATAN KERAJAAN ORANG PERSEORANGAN / AKAN MENYEBABKAN KEADAAN MEMALUKAN / KESUSAHAN KEPADA PENTADBIRAN / AKAN MENGUNTUNGKAN SESEBUAH KUASA ASING.

 

CONTOH

(a)       Laporan-laporan perisian biasa 

(b)        Dokumen-dokumen dan panduan-panduan teknik untuk kegunaan  latihan tentera atau polis 

(c)        Maklumat mengenai perkara-perkara perdagangan yang jika terdedah kepada orang yang tidak dibenarkan akan menyebabkan keaddan memalukan atau kesusahan kepada pentadbiran dan kerajaan. 

(c)        Maklumat-maklumat yang mungkin membolehkan pendapatan faedah kewangan darpadanya jika terdedah sebelum masa.

 

PERINGKAT


(4)   TERHAD  (PERSENDIRIAN)

 

DEFINASI


MAKLUMAT-MAKLUMAT / DOKUMEN-DOKUMEN RASMI/ BAHAN-BAHAN YANG LAIN DARIPADA YANG DIPERINGKATKAN DENGAN PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI TARAFNYA.  TETAPI BERKEHENDAKKAN JUGA DIBERI SATU TAHAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN.

 

CONTOH 

(a)       Buku-buku jabatan bagi maksud arahan 

(b)       Perintah-perintah dan arahan-arahan biasa jabatan 

(c)        Dokumen-dokumen mengenai bekalan barang-barang dan alat  kelengkapan biasa untuk tentera atau polis.

 

 

LAMPIRAN ‘A’ 

PERLANTIKAN PEGAWAI AWAM UNTUK MENGELASKAN SURAT RASMI, MAKLUMAT ATAU BAHAN MENGIKUT SEKSYEN 2B AKTA RAHSIA RASMI 1972 
 

1.   Peringkat Persekutuan 
  1.1 Kementerian                           - Ketua   Setiausaha   Kementerian
    -Timbalan Ketua Setiausaha   Kementerian
    - Setiausaha-setiausaha Bahagian
     
  1.2 Jabatan dan Badan Berkanun  - Ketua Jabatan
     - Timbalan KetuaJabatan Persekutuan   
     -  Ketua Bahagian terdiri daripada  Pegawai Tingkatan Tertinggi ‘G’dan Ke atas.
     
2. Peringkat Negeri  
   2.1  Kementerian    -  Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri
    -  Timbalan Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri
    -  Ketua penolong Setiausaha kerajaan Negeri terdiri daripada Pegawai Tingkatan tertinggi ’G’ dan ke atas
     
  2.2 Jabatan dan Badan  Berkanun Negeri   -  Ketua Jabatan
    -  Timbalan Ketua Jabatan
     
  2.3 Daerah  -  Pegawai Daerah
     
    -  Ketua Jabatan
     
     

Borang Pendaftaran Dokumen Terperingkat (klik disini)

PDF

Borang-borang yang disimpan disini menggunakan format acrobat reader (.pdf)
jika anda tidak ada perisian acrobat reader anda boleh download disini
http://www.uitm.edu.my/ciis/download/acrobat/

    


untuk pertanyaan dan komen hantar e-mail anda ke arkib@salam.uitm.edu.my                                             
Hakcipta terpelihara © 2003 Bahagian Pengurusan Arkib dan Muzium                                                                                           
Lastmodified:10/15/04